Liên hệ


Chúng tôi muốn nghe ý kiến từ bạn. Nếu bạn có bất kì câu hỏi, góp ý hay bình luận nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua:

  • Điện thoại: 0987375212
  • Email: cs@lamido.vn
  • Địa chỉ: Tầng 2, tòa nhà Copac, số 12 Tôn Đản phường 13, quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh Việt Nam
  • Thời gian: 9h – 18h (Thứ hai đến Thứ sáu)

Bạn sẽ nhận được câu trả lời của chúng tôi qua điện thoại hay email trong vòng 48 giờ.

Item added to cart.
0 items - 0