Chúng tôi muốn nghe ý kiến từ bạn. Nếu bạn có bất kì câu hỏi, góp ý hay bình luận nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua:

  • Điện thoại: 0946 844 227
  • Email: info@lamido.vn
  • Địa chỉ: 430 Trường Chinh, P. Tân Hưng Thuận, Quận 12, Hồ Chí Minh
  • Thời gian: 9h – 18h (Thứ hai đến Thứ sáu)

Bạn sẽ nhận được câu trả lời của chúng tôi qua điện thoại hay email trong vòng 48 giờ.